دانلود پرسشنامه دست برتری ادینبورگ با تفسیر، روایی و پایایی، 10 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

هم چنین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد دست برتری داریم.

 


تفسیر  پرسشنامه دست برتری  ادینبورگ

دست برتری ، رجحان دادن استفاده از یک دست بردیگری در انجام کارکرد های حرکتی مختلف است . تقریبا ۹۰ تا ۹۳ درصد از جمعیت بر اثر سلطه یابی و کنترل نیمکره چپ بر کارکردهای حرکتی ، در نهایت استفاده ار دست راست را ترجیح می دهند. باقی جمعیت یا چپ دست می شوند یا دست – ویژه ، به این معنا که برای انجام عملی یک دست و برای انجام عملی دیگر دست دیگر را ترجیح می دهند. و بالاخره در این میان عده ای نیز دو سو توان می شوند، یعنی هر دو دست آنها از مهارتی برابر برخوردارمی شود.

 


راست دستي يا چپ دستي از عوامل تأثيرگذار بر روي عملكردها و عادات و حركات افراد بوده كه نيازمند توجه ويژه است. نيمكره‌هاي مغز از لحاظ كاركرد و ساختار با هم متفاوتند و اين تفاوت را جانبي شدن مي نامند كه از شاخصه‌هاي مهم جانبي شدن، پديده دست برتري است. دست برتري دستي را كه به طور ترجيحي و به طور غالب در اجراي تكليف‌هاي عملكردي و زندگي بكار گرفته مي‌شود را دست برتري مي‌نامند همچنين مطالعات نشان مي‌دهد 90 درصد از افراد راست دست و 10 درصد چپ دست هستند. دست برتر به آموزشهاي اجتماعي، تغييرات فرهنگي، عادات حركتي و انجام كارهاي روزمره و احساس افراد تأثير مي‌گذارد و در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است اما در ايران هنوز مطالعه دقيقي بر روي اين پديده انجام نشده است.

 


ازآنجا که دست برتری برآموزش اجتماعی،تغییرات فرهنگی و عادات حرکتی تاثیر می گذارد و در انجام هریک از موارد مذکور ملاحظه می کند اغلب محققان از سنجش آن برای بررسی جانبی شدن کنش وری مغز استفاده می کنند. پرسشنامه دست برتری ادینبورگ ۱۰ سوال دارد.

 

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه دست برتری  ادینبورگ

در پژوهش  فتح (۱۳۸۴) روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است . پایایی آن با بازآزمایی ذکر شده است.همچنین در پژوهش علی پور و هریس .برای بررسی پایایی از همبستگی با پرسشنامه چاپمن استفاده شد که ۷۵% بدست آمد