تکمیل فرم خرید
نام فایل

نتایج نظرسنجی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

قیمت 37,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >