تکمیل فرم خرید
نام فایل

مدل مفهومی ارزیابی پیاده سازی موفق ERP در سازمان های دولتی

قیمت 45,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >