تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه شناسایی نقاط مساله ساز سازمان و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی پیاده سازی ERP در آن

قیمت 15,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >