تکمیل فرم خرید
نام فایل

پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

قیمت 6,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >