تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت

قیمت 135,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >